Föreläsning av konstnär Kimmo Hakonen

Introduktion:

Konsten och livet är nära förknippade, vad kan konsten tillföra livet? Hur tänker en konstnär om livet? Hur kan du få du ett rikare liv med hjälp av konsten?
 

Mål:

Upplvelser som sitter i länge.
Nytt sätt att se på konst och livet.
En rik stund på jorden, med många nya insikter.
 

Beskrivning:

Larger than life är en föreläsning om livet och konsten som visar på hur du kan se på konst genom en konstnärs ögon. Olika typer av konst kommer att exemplifiera nya tankar som du kan använda när du själv ser på konst. Idéer som ger dig en ny bild av verkligheten utlovas. En roligare bild, kanske en hemskare bild men viktigast av allt en mer känslomässig bild. Historier om konstnärens egna arbeten varvas med andra konstnärers konst, för att berätta historier om hur vår värld ser ut ur konstnärens perspektiv.
 

Innehåll:

Föreläsning och eget tankearbete samt stunder för reflektioner.

Målgrupp:

Du som som vill få en ny synvinkel på livet genom konsten
 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs, bara ett öppet sinne för nya intryck.
 

Tid:

Standardtid ca 1 timme kan anpassas till 45-90 minuter
 

Mer information

Om du vill ha mer information fyll i formuläret nedan:

Namn

Epost*

Mobil

Meddelande

Referenser Larger Than Life

Föreläsningen gav mig associationer i nya banor Kimmo var inspirerande, nytänkande, pedagogisk, innovativ och avspänd Jag skulle rekommendera Larger Than Life för den är så annorlunda.
Lennart Claesson
Kimmo som föreläsare är energisk och inspirerad. Jag skulle rekommendera föreläsningen för jag tror att alla kan öppna sinna sinnen om de får använda associationer och göra något nytt o annorlunda.
Anna Carin Wårdh, HR-Awardh
Jag fick ett nytt intresse för konst. Kimmo var lite forceard på grund av den korta tiden men förmedlade nyfikenhet. Jag skulle rekomendera föreläsningen den väkte tankra om konst, form och fantasi.
Återuppväckta tankar om konst, nya aspekter om färg. Kimmo ger ett mycket engagerat och ärligt intryck. Levande Jag skulle rekommendera föreläsningen den ger ett nyttigt och stimulerande avbrott i vardagssysselsättningen.
Mats Wikström, Pradit AB
Kimmo är rolig, smittande, öppnar vyer. Rekomenderas.
Föreläsningen gav mig lugn, tid att tänka på och utvärdera vad jag vill göra och vad som betyder mycket för mig. Kimmo är bra som förmedlar, skapar nya tankebanoro nyfikenhet med presentationen. Den öppnar upp och ger en tid att tänka och utvärdera livet.
Hugo Strömsnes
BOKA NU

Bokning och mer information

Ring eller maila mig gärna vid frågor. Kimmo Tel: 0708 77 68 00 Epost: kimmo@181.214.31.79

BOKA NU

 


Namn

Mobil

Epost *

Meddelande